Majandusaktiivsuse indeksid2016-12-20T19:21:24+03:00

Majandusaktiivsuse indeksid

Millal majandus pöördub?

Kas väliskeskkonna nõudlus on kasvamas või kahanemas?

Kas ees ootab majanduslangus?

Näe majanduse pöördumist teistest varem

Paremad otsused, paremad tehingud

Jooksva olukorra näitaja

Majanduskliima indeks (MAK)

Majanduse jooksva olukorra kohta saadakse infot tavapäraselt SKP andmetest. Seda infot saab aga päris pika tagantjärele tarkusena – SKP andmed avaldatakse kvartaalselt ning alles siis, kui sellest perioodist on möödas veel omakorda terve kvartali jagu aega. Nii et enamus aega peame me kobama pimeduses ja tegema otsuseid minevikuandmete põhjal.

Aga on ka kiiremaid võimalusi. On andmeid, mis avaldatakse kuiselt ning mille põhjal saab kokku panna nn majanduse kiirhinnangu igakuiselt. Olen olulisimad näitajad koondanud ise indeksiks, mis näitavad majanduse jooksvat seisu kiiremini kui kvartaalne SKP.

Majanduskliima indeks
TELLI

Tulevase suuna näitaja

Majanduskasv

Kas ees on ootamas majanduslangus? Või hoopis uus tõus?

Soovin teada

Majanduse juhtivindeks (MAI)

Majanduslangust ja tõusu prognoosiv indeks

Majanduse juhtivindeksi kokkupanemisel on kasutatud ökonomeetrilisi tehnikaid, kuid see ei ole traditsiooniline ökonomeetriline mudel. Tavapärased majandusmudelid ei ole kuigi head majanduse pöördepunktide ennustamisel – neid, kus tõus läheb üle languseks ja vastupidi. Selleks ongi loodud veidi teisel lähenemisel põhinev indeks, mis on spetsiaalselt nende pöördepunktide ennustamiseks loodud. Paremat alternatiivi majandusteaduses sellele välja mõeldud siiani ei ole.

Milleks indeks kasulik on?

Majandustsüklite pöördumise aja õigesti ette nägemine on oluline kõigile majanduses tegutsevatele agentidele – andes näiteks võimaluse langetada investoritel õigeid otsuseid oma varade ümberpaigutamise suhtes.

Et teha õigeid majandusotsuseid, on vaja teada majanduskliima muutumisest enne kui see tegelikult juhtub.

Ettevõtetel aitab see maandada tsüklilisi riske. Majanduskliima pöördumised on oluline info võtmaks vastu kriitilise tähtsusega otsuseid, puudutavad need siis varade juhtimist, investeerimisotsuseid, töötajate juurdepalkamist, tootmist ja hinnastamist või rahapoliitikat.

Tellin indeksi igakuise uuenduse

AINULAADNE

AASTAKÜMNEID TÕESTATULT TOIMIV METOODIKA

Millest indeks koosneb?

Juhtivindeksite koostamise metoodika on välja töötatud 1930-ndatel aastatel USAs NBERi (National Bureau of Economic Research) poolt ning nende põhimõtteline meetod on püsinud siiamaani suhteliselt muutumatuna ning töökindlana ja samas enimkasutatavana maailmas.

Tänapäeval viib USAs nende pärandit edasi institutsioon nimega ECRI. Nende kodulehelt võib ka lugeda prognoosivatest indeksitest lähemalt.

Sama metoodikat aluseks võttes olen välja töötanud sarnased indeksid ka Eesti kohta. Kontseptsioon sai välja arendatud minu magistritöös, peale seda olen indekseid regulaarselt üle vaadanud ja täiendanud. Viimane põhjalikum indeksi revisjon on tehtud märtsis 2016.

Indeks koosneb mitmest näitajast, mille prognoosiv võime on leidnud kõige suuremat empiirilist tõestust ning need on agregeeritud üheks indeksiks.

Kui pika aja peale juhtivindikaatorid ette näitavad?

Juhtivindikaatorid prognoosivad lühiajalisi tsükleid.

Juhtivindikaatorid näitavad ette üks kvartal kuni pool aastat. Olen teinud kaks indeksit, laiem ja rohkematest näitajatest koosnev ja seega usaldusväärsem, näitab lühema aja peale ning indikaatorid, mis on pikema prognoosihorisondiga, kuid vähem, on koondunud pikemasse indeksisse.

MAJANDUSTSÜKLITE PROGNOOSIJA

Mis on majandustsükkel?

Majandustsükkel on majanduslangus ja majandustõus, mis järgnevad üksteisele teatud korrapäras.

Klassikaline definitsioon on juhtivindikaatorite esimeste väljatöötajate Arthur Burnsi ja Wesley Mitchelli poolt kirja pandud nende teedrajavas töös „Measuring Business Cycles“:

„Majandustsükkel on kõikumine, mis esineb üldises majandusaktiivsuses riikides, mis toimivad peamiselt äriettevõtete kaudu: tsükkel koosneb tõusudest, mis ilmnevad üheaegselt paljudes majanduse eri tahkudes, millele järgneb samavõrd laiaulatuslik langus, seejärel taaselustumised, mis viivad järgmise tõusufaasini; selline muutuste järjekord on üha uuesti tekkiv, kuid mitte perioodiline; majandustsüklite kestvus võib varieeruda rohkem kui aastast kuni kümne või kaheteistkümne aastani; neid ei saa jaotada lühemateks samasuguste iseloomulike joontega tsükliteks.“

Loe lisaks

Statistika võib vaadata ka tulevikku

Kas oled kuulnud väljendit, et statistika konstanteerib ainult seda, mis on juhtunud juba minevikus? Hea uudis on see, et mitte kõik neist. Osad näitajad suudavad näidata ka tulevikku. Selleks on mõned valitud näitajad, mis liiguvad [...]

Kas teha laienemisplaane või mitte?

Laienemisplaanid on väärt arutamist, kui majanduses on oodata jätkuvat tõusu. Ilmselt ei oleks see aga kuigi hea mõte parasjagu sel hetkel, kui horisondil on näha märke lähenevast majanduslangusest. Muidugi kui just ei ole tegemist ärivaldkonnaga, [...]