//Kas teha laienemisplaane või mitte?

Kas teha laienemisplaane või mitte?

Laienemisplaanid on väärt arutamist, kui majanduses on oodata jätkuvat tõusu. Ilmselt ei oleks see aga kuigi hea mõte parasjagu sel hetkel, kui horisondil on näha märke lähenevast majanduslangusest. Muidugi kui just ei ole tegemist ärivaldkonnaga, mis saab hoo sisse just majanduslangusest. Niisiis kerkib küsimus, kuidas teada, kas majanduses on ees ootamas pigem tõus või pigem langus? Viimastel aegadel on majanduskasv jäänud aina kiduramaks. Osad ootavad kasvu kiirenemist, teisalt kuulutatakse lähenevat kriisi. Ebakindlus kestab, kuid otsused vajavad langetamist. Sellistes oludes on ilmselt mõistlik vaadata, mida numbrid ütlevad.

Ilmselt võid olla kuulnud, et osade majandusnäitajate liikumine on tihtipeale indikaatoriks teiste majandusnäitajate liikumisele. Näiteks on üheks üsna laialtlevinud näitajaks tulevase majandusaktiivsuse kohta ettevõtete kindlustunde indikaatorid.

Kui panna näiteks tööstuste kindlustunde indikaatori muutused samale graafikule SKP kasvumääradega, siis on sealt näha, et need tõepoolest käivad koos ühte sammu.

Kuid sellised andmed on liiga kõikuvad selleks, et näha, kas tegemist on lihtsalt ühe kuise kõikumisega või võib sealt välja lugeda ka mingit trendi. Tehes aga mõned statistilised muundamised, siludes välja kõikumistest trendi, siis on juba näha ka suund, kuhu konkreetsel juhul tööstusettevõtete kindlustunne näitab.

Tööstustoodangu kindlustunde indikaator

Tööstustoodangu kindlustunde indikaator

Siludes tööstusettevõtete kindlustunde indikaatorit veidi on tulemuseks selline pilt:

Tööstustoodangu kindlustunde indikaator

Tööstustoodangu kindlustunde indikaator

Siludes andmeid natuke rohkem:

Tööstustoodangu kindlustunde indikaator

Tööstustoodangu kindlustunde indikaator

Nii tuleb andmetes sisalduv trend selgemini nähtavale. Igal juhul nähtub silutud andmetest, et tööstusettevõtete kindlustunde indikaatori pöördumine liigub kaks kvartalit varem kui majanduskasvu näitaja SKP. Rohkem silutuna on trend kõige paremini nähtavam.

Seega näeme tööstusettevõtete kindlustunde indikaatorist, et see on otsa keeranud ülespoole, indikeerides majandusaktiivsuse kiirenemist.

Tööstusettevõtete indikaator on vaid üks paljudest, mis omavad teatavat prognoosivõimet. Mõistlik on vaadata neid kõiki.

2016-12-20T19:21:43+02:00