/, kinnisvara/Kas majandus kannatab välja edasise kinnisvarahindade tõusu?

Kas majandus kannatab välja edasise kinnisvarahindade tõusu?

Varade hinnad sõltuvad paljudest teguritest. Majandusest, loomulikult. Et majandus midagi muud pole kui paljude inimeste tegutsemise tulem, siis ka inimestest ja nende käitumisest. Emotsioonidest. Erinevad varad sõltuvad neist paljudest teguritest erineval määral. Aktsiahindade kõikumistes on palju emotsiooni. Kusagil seal tagaplaanil, pikemas perspektiivis, on ka seos majandusega.

Kinnisvaraga on jälle niipidi, et nende hinnad sõltuvad rohkem majanduse seisust ja vähem emotsioonist. Kuigi on aegu, kus ka seal emotsioonid laineid löövad ja buume ja krahhe tekitavad. Aga enamus aegadest on kinnisvarahinnad väga suurel määral määratud selle poolt, milline on majanduskeskkond. Just seepärast on see paremini prognoositav kui enamus teisi varade hindu.

Kinnisvarahindade tõus või langus sõltub muuhulgas nende inimeste ostuvõimest, kes omale kinnisvara soetada soovivad. Samuti sõltub see sellest, kas üldse inimesed omale eluaset osta soovivad või eelistatakse rohkem üürida. See, kas inimesed soovivad osta või mitte, sõltub jällegi majanduskeskkonnast. Teiselt poolt sõltuvad hinnad ka sellest, kas või kui palju arendajad neile kortereid pakkuda soovivad ja suudavad. Sest võib juhtuda, et ka soov võib olla suur, kuid võimalused väikesed, kui majanduskeskkonnas on mingi takistav tegur. Näiteks võib selleks olla väikese ehituslubade väljastamise võimekusega linnavalitsus või pankade soovimatus laenu anda. Ja need on vaid mõned üksikud komponendid tervikpildis.

Seega on need erisuunalised jõud pidevas võitluses, millised peale jäävad. Nagu klassikagi ütleb, kord on Piibeleht all ja Vestmann peal ja teinekord jälle teistpidi.

Palju on kuulda arvamusi, milline üks või teine komponent hetkel olla võiks. Aga selleks, et edasist suunda ka tegelikult prognoosida, tuleb need komponendid ka kõik kokku panna.

Seepärast tegin ma arvutusi, millised jõud ja kui tugevad hetkel majanduskeskkonnas kinnisvaraturgu mõjutavad.

Analüüs ise on leitav siit.

2017-03-03T10:14:49+03:00