Ettevõttest2016-12-20T19:21:21+02:00

Ettevõttest

Ruta Arumäe Economic Research on loodud 2016. aasta veebruaris, et pakkuda ettevõtetele ja investoritele usaldusväärset sõltumatut makromajanduse analüüsi. Eesmärk on teha originaalanalüüsi, et orienteeruda ühelt poolt infokülluses ja teisalt paljuski vastukäivas infoväljas, kus analüüs on segamini müügisõnumitega. Et teha olukorrast omad järeldused, on vaja toetuda matemaatilisele analüüsile ja tõestele andmetele, et mürast välja selekteerida info, mis parimate teadmiste kohaselt on adekvaatne. See võimaldab teha teadlikke otsuseid.

Miks maksta analüüsi eest?

Analüüs on eelduseks heade otsuste tegemiseks. Näiliselt on turul saadaval mitut sorti tasuta analüüsi. Tasuta analüüsi juures tuleks alati küsida, miks on see tasuta ja kes on selle sõnumi taga. Tegelikkuses ei pruugi tihtipeale tegemist olla mitte analüüsi, vaid müügitekstiga. Müüjapoolsete “analüüside” eesmärgiks on tihti mõjutada turgu. Numbrite tõlgendus sõltub tihti sellest, läbi kelle prisma seda esitatakse. Küsimus on iga esitaja puhul selles, milline on tema prisma.

Minu prisma on investori vaade majandusele. Tegutsedes ise ettevõtjana ja kinnisvarainvestorina, soovin ma analüüsida riske majanduses ettevõtja ja investori seisukohast. Vastupidiselt valdavalt levinud müüjapoolsele analüüsile, esindan mina ostjapoolset analüüsi, tuues välja riske ja otsides võimalusi. Ma analüüsin majandust erapooletult, eesmärgiks on saada aru majanduse seisust võimalikult adekvaatselt. Pidamata silmas mitte kellegi huvisid.

Ma toetun oma analüüsides matemaatilistele mudelitele, et alustada analüüsi võimalikult objektiivselt pinnaselt ja et tekiks pilt majandusest ilma subjektiivsete filtriteta. Mõne valdkonna puhul, kui on teada rohkem infot, kui mudel seda kajastada suudab, lisan juurde subjektiivse teadmise. Majandusprognooside puhul ei tohiks tegemist olla ennustamisega, vaid arvutamisega.

Olen loonud lihtsalt kasutatavad analüüsid, mille hulka saab valida täpselt enda vajaduste järgi. Minu arusaama järgi on aeg elus üks suurimaid väärtusi. Analüüside disainis on järgitud, et info oleks esitatud selgelt, konkreetselt, ilma liigse taustamürata. Samas võib kindel olla, et taustainfona on arvesse võetud oluliselt suuremat hulka informatsiooni, mis on töödeldud üheks lihtsaks kasutajasõbralikuks lõpp-tooteks.